Ministarstvo kulture i medija: Završen popis šteta na kulturnim dobrima

Ministarstvo kulture i medija izvijestilo je da je završen popis šteta na kulturnim dobrima na kojemu su bili angažirani konzervatori iz cijele Hrvatske, koji su nakon razornoga potresa obišli sve stradale građevine, uz ostalo i zaštićenu povijesnu jezgru Petrinje.

Ministarstvo u priopćenju navodi da su od 11. do 18. siječnja konzervatorski timovi u kojima je bilo više od 40 konzervatora iz cijele Hrvatske, obišli su sve stradale građevine, registrirana zaštićena pojedinačna kulturna dobra na potresom pogođenom području, uključivo sve pojedinačne objekte i cijelu zaštićenu povijesnu jezgru Petrinje.

U Sisačko-moslavačkoj, ali i svim ostalim županijama u kojima su evidentirane štete na kulturnim dobrima, uz obavljen pregled stradale baštine i završen popis šteta u tijeku je evakuacija pokretnih kulturnih dobara, zbirki i inventara.

Članovi Hrvatske gorske službe spašavanja, zajedno sa stručnim timom konzervatora, restauratora i muzealaca te pripadnicima talijanskih Plavih kaciga za zaštitu baštine uspješno su evakuirali dio kulturnih dobara.

U koordinaciji sa Stožerom civilne zaštite u četvrtak, 7. siječnja, evakuirano je 300 umjetnina iz Galerije Krsto Hegedušić u Petrinji, podsjećaju iz Ministarstva, a dan nakon toga iz oštećenog Sabirnog arhivskog centra u Petrinji evakuirano je arhivsko gradivo, 223 arhivska fonda i zbirke, ukupno 450 dužnih metara arhivskog gradiva nastalog na petrinjskom području.

Članovi Hrvatske gorske službe spašavanja, stručni tim konzervatora i talijanske Plave kacige evakuirali su Etnografsku zbirku Hosi iz zgrade Srednje škole te ikone s ikonostasa pravoslavne crkve sv. Nikole u Petrinji, čime se završila misija talijanskih stručnjaka u Hrvatskoj, a zadnja evakuacija inventara iz župne crkve sv. Pohoda Blažene Djevice Marije u Starom Farkašiću obavljena je 22. siječnja.

Nakon razornoga potresa 28. i 29. prosinca, Ministarstvo je 31. prosinca donijelo dvije odluke kojima se službama za zaštitu kulturne baštine naređuje provođenje hitnih mjera zaštite i utvrđivanje popisa šteta te postupanje za provođenje hitnih mjera zaštite na pokretnoj i nepokretnoj kulturnoj baštini.

Donesene su i Upute za provođenje zahvata hitnih mjera zaštite na pojedinačno zaštićenim zgradama i zgradama u povijesnim jezgrama, oštećenim potresom od 29. prosinca 2020. godine, za koje nije potrebno ishoditi suglasnost nadležnog tijela, a odluka o provođenju hitnih mjera zaštite zbog progresivne štete na pojedinačno zaštićenim nepokretnim kulturnim dobrima oštećenim u potresu donesena je 5. siječnja, podsjećaju iz Ministarstva.

Ministarstvo u priopćenju navodi i da su zgrade u kojima su djelovali Radio Sisak i Radio Petrinja neuporabljive, ali je intervencijom Ministarstva, Stožera civilne zaštite, Udruge HURIN i Vijeća za elektroničke medije organizirana druga lokacija i dostava sve potrebne opreme kako bi nastavili s radom.

Sve navedene aktivnosti Ministarstva popraćene su i na službenoj stranici Stožera civilne zaštite https://potresinfo.gov.hr/.

- Iz svega navedenog vide se brojne aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva kulture i medija koje su poduzete od razornog potresa do danas, a sukladno nadležnosti i obvezama utvrđenima prijedlogom Zakona, Ministarstvo će i dalje aktivno i angažirano sudjelovati u pripremi obnove i brizi o svim kulturnim djelatnostima, poručuju iz Ministarstva kulture i medija.