Terapijsko jahanje za djecu s poteškoćama

Udruga za terapijsko jahanje "KAS" iz Siska već 18 godina pomaže djeci s različitim oblicima invalidnosti. U terapije je trenutačno uključeno više od 50 djece s  raznim poteškoćama u razvoju i invaliditetom, a terapije se provode na šest, za te potrebe posebno dresiranih konja.

Kroz udrugu za terapijsko jahanje u 18 godina prošlo je na stotine djece.

- Imamo djecu s teškoćama koja dolaze ovdje kojoj jako puno ta terapija znači. Roditelji su jako zadovoljni. Vide velike promjene na svojoj djeci, govori Alenka Berendika, predsjednica Udruge "KAS".

Lukas na terapije dolazi svake subote već dvije godine. Boluje od hiper i hipo- tonusa mišića.

- Radimo vježbe s njim, okrećemo ga na konju, pjevamo pjesmice i komentiramo. Razgovaramo, potičemo ga u biti na komunikaciju, objašnjava Paula Perković, fizioterapeutkinja.

- Kad je Lukas došao na prve terapije, doslovno je ležao na konju, sjedio je ali je to bilo skroz mlohavost mišića. Zadnje dvije godine sasvim je u redu. Sjedi i sve je u granicama normale, govori Mihaela Kramarić, Lukasova majka.

Na terapije dolazi i Lana s bratom.

- Terapija mi jako pomogne i meni je tu super dolaziti, ističe Lana Rogić.

- Njih dvoje su dosta spastični i onda ih u principu jahanje samo opušta. Pogotovo sinu. On je dosta stisnut što se tiče nogu i onda mu pomaže da oslobodi taj dio kukova, objašnjava Dunja Rogić.

Udruga se financira kroz projekte i donacije. Nažalost, kažu, ta sredstva su često nedostatna jer su troškovi hrane za konje i održavanja prostora veliki.

- Najvažnije je u stvari kad imamo materijal. Ne mora to biti novčano može biti i u naturi i onda mi to sami radimo, govori Anita Trstenjak, tajnica Udruge "KAS".

A u svemu pomaže i 40- ak volontera koji nesebično daruju svoje slobodno vrijeme kako bi pomogli ovoj teško bolesnoj djeci.